#

NextBlink

Zdravstvo

Beyond Silence

Beyond Silence je prilagođena aplikacija za zdravstvene radnike, dizajnirana da unapredi preventivnu intervenciju i podršku mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika. Aplikacija se sastoji od web i mobilne aplikacije. Web aplikacija je kreirana kao CMS gde administrator može da održava sadržaj i resurs koji će biti prikazan i korišćen u mobilnoj aplikaciji.

image
Klijent: Beyond Silence
Posetite sajt: Beyond Silence
Šta smo uradili: